Usługi

Organizacje

Coaching jest uważany za jeden z pierwszych kroków, jakie należy wykonać w celu poprawy wydajności pracownika wewnątrz organizacji. W wielu instytucjach wdrażane są programy coachingowe, dzięki którym pracownicy mogą skoncentrować się na umiejętnościach, których im brakuje. Mogą oni również lepiej wykonywać codzienne obowiązki i stawiać czoła nowym wyzwaniom.

Lista korzyści dla osób poddanych coachingowi indywidualnemu jest długa, a jego skuteczność powszechnie znana i dobrze udokumentowana. Jednak coaching dla firm to równie ważne, newralgiczne i wymierne korzyści. 86% organizacji zgłasza, że ​​nie tylko zwróciły się ich inwestycje w trening pracowników, ale przyniósł on dodatkowe zyski (źródło: ICF 2009).

Kierownictwo wyższego szczebla

Executive coaching sprzyja rozwojowi zawodowemu i osobistemu kadry kierowniczej, pozwala wykroczyć poza strefę komfortu korporacyjnego i rozwija umiejętności pozwalające przenieść swoje przywództwo na wyższy poziom. Relacja coachingowa (tzw. partnerstwo coachingowe) pomaga kadrze kierowniczej przekroczyć swoje ograniczenia. Każdy z nas ma swoje pragnienia, nadzieje, wartości i przekonania. Wykwalifikowany coach może uzyskać w nie wgląd podczas pracy z liderami. Pozwala im to lepiej zrozumieć siebie i podjąć wysiłek dla wykorzystania własnego potencjału.

Kariera

Twoja kariera powinna być strategicznie i rozważnie planowana. Niezależnie od tego, jaki ruch chcesz wykonać — zmienić stanowisko na wyższe czy pozostać w aktualnej roli, lub po prostu poprawić swoją sytuację — nasza metodologia coachingu skoncentrowana na rozwiązaniach pomoże znaleźć Ci zawodowe spełnienie. Dla osób pragnących zmiany w karierze, wraz z Career Partners International, opracowaliśmy intensywne 5-etapowe narzędzie, które pozwoli opracować strategię, umożliwiającą szybki i płynny rozwój kariery.